Pracownicy i doktoranci mgr Wiktoria Gornig

mgr Wiktoria GornigDoktorant w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 108

e-mail: wiktoria.gornig@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 40 42

 Zainteresowania badawcze:

  • Paleoekologia, zmienność morfometryczna, systematyka i ewolucja czwartorzędowych ssaków drapieżnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny niedźwiedziowatych (Ursidae);
  • Drapieżniki (Carnivora) zaliczam do jednego z moich ulubionych rzędów ssaków. Badanie ich pod kątem ewolucyjnym z uwzględnieniem paleoekologii, zmienności morfometrycznej, a także relacji z człowiekiem jest niezwykle interesujące. Zwłaszcza niedźwiedzie, których liczba form w pliocenie i plejstocenie Europy była wyższa niż obecnie, są mi bardzo bliskie.
  • Rekonstrukcje zwierząt prehistorycznych ze szczególnym uwzględnieniem ssaków plejstoceńskich: Graficzne odtworzenie tego, jak dane wymarłe zwierzę mogło wyglądać, uważam za bardzo ciekawą dziedzinę, łączącą pewny zasób wiedzy na temat anatomii, nowe odkrycia oraz odrobinę wyobraźni. Głównie skupiam się na ssakach plejstoceńskich (np. niedźwiedzie jaskiniowe, hieny i lwy jaskiniowe, jelenie olbrzymie), ale zdarza mi się podejmować próby odtworzenia na przykład niektórych gatunków mioceńskich trąbowców czy mezozoicznych dinozaurów.

 

Tematem mojej realizowanej pracy doktorskiej jest: Biochronologiczna i systematyczna pozycja niedźwiedzi jaskiniowych (Ursus spelaeus sensu lato) z jaskiń sudeckich.

W swojej pracy badam, jakie formy niedźwiedzi jaskiniowych występowały w jaskiniach na terenie Sudetów (Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Radochowska, Jaskinia Solna Jama, Jaskinia Północna Duża, Jaskinia Południowa, Jaskinia Naciekowa, Jaskinia Wschodnia, Jaskinia Obok Wschodniej). Na podstawie szczątków kostnych określam ich rozmiary, a jeśli to możliwe także wiek oraz płeć. Skupiam się także na oznaczeniu morfotypów uzębienia (wg pracy Rabedera z 1999). Swoje wyniki porównuję z niedźwiedziami jaskiniowymi z innych stanowisk, a także z niedźwiedziami występującymi współcześnie.

 

 

 

Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 Publikacje
2 publikacje