Dla kandydatów

Dla Kandydatów

Jeśli interesuje Cię jakieś zagadnienie, masz pomysł, lecz nie wiesz jak go zrealizować, przyjdź lub skontaktuj się z Nami, a pomożemy Ci go doprecyzować i dołożymy wszelkich starań, by realizacja Twego pomysłu została uwieńczona sukcesem. Jeżeli natomiast nie masz wyklarowanych koncepcji i interesuje Cię wszystko, to zaproponujemy szeroki wachlarz rozmaitych zagadnień, wśród których na pewno znajdziesz coś dla Siebie i pomożemy Ci się ukierunkować i wprowadzić w arkana tematyczne badanego zagadnienia. Przed podjęciem decyzji istnieje zawsze możliwość zobaczenia potencjalnego materiału badawczego, jak również określenie oczekiwań i potencjalnych możliwości. Jako magistrant Zakładu Paleozoologii będzie miał zapewnioną pomoc i wsparcie w zakresie opracowania materiału, tworzenia bazy literaturowej oraz materiału porównawczego. Pracownicy Zakładu zawsze służą radą i pomocą, a wspólny poniesiony trud finalizowany jest obronną dobrze przygotowanej i edytowanej pracy magisterskiej. Odbierając dyplom ukończenia studiów z kierunku biologia specjalizacja paleozoologia i wspominając chwile spędzone w Zakładzie, na pewno stwierdzisz iż czas w nim spędzony nie był czasem zmarnowanym, a podjęta decyzja o pisaniu w nim pracy magisterskiej tą właściwą.

Pamiętaj - w przypadku pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Paleozoologii - materiał do opracowania jest już dostępny jeszcze przed jej rozpoczęciem. Daje to niespotykaną możliwość jego zobaczenia jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji i przemyślenie czy to jest to. Materiał kopalny nie ucieka, nie odlatuje, nie odpływa, on jest i czeka na Ciebie. Jeśli chcesz przeżyć ekscytującą przygodę, odkryć zaginiony świat, poczuć sie jak odkrywca, zapraszamy do Nas.

Tematyka badawcza Zakładu Paleozoologii jest znacząco różna obejmuje liczne grupy bezkręgowców i kręgowców kopalnych z obszaru Europy Środkowej. Jeśli interesują Cię pradawne morza i ich mieszkańcy o często zgoła dziwacznych kształtach, Chcesz poznać jak powstają kredy i wapiennie, zapraszamy do badania kopalnych bezkręgowców m. in. z okolic Śląska Opolskiego. Jeśli fascynują Cię ryby kopalne i ich zachowane szczątki w postaci misternie odwzorowanych, najdoskonalszych „witraży” w osadach łupkowych, gdzie każda następna skała jest jak nowa strona w książce, posiadamy olbrzymią kolekcję kopalnych ryb z Polski. Jeśli jesteś ornitologiem, ale Chciałbyś zobaczyć jak wyglądały „paleoptaki” i poznać czym różniły się od współczesnych, również znajdziemy coś dla Ciebie.

Szeroki wybór tematów i olbrzymia różnorodność tematów czeka również na osoby zainteresowane pisaniem pracy z ssaków. Liczące setki tysięcy zbiory drobnych ssaków (owadożernych, nietoperzy, gryzoni) stanowią znakomitą bazę do analiz biostratygraficznych i paleoekologicznych, a przy zastosowaniu odpowiedniej statystyki możliwe jest podjęcie próby rekonstrukcji warunków klimatycznych w okresie osadzania sedymentów. Wielbiciele nietoperzy z pewnością ucieszy fakt licznej kolekcji dobrze zachowanych czaszek i żuchw z licznych jaskiń sudeckich i tatrzańskich, dzięki którym możliwe jest weryfikacja taksonomiczna i możliwość porównania obecnej i wymarłej hiropterofauny na danym obszarze. Dla wielbicieli „przyrody czerwonej w kłach i pazurach”, czyli ssaków drapieżnych mamy całą galerię przedstawicieli rzędu Carnivora, począwszy od dużych psów i lisów, poprzez małe łasice i wielkie niedźwiedzie a na hienach i kotach szablozębnych skończywszy. Istnieje również bogaty zbiór ssaków kopytnych, gdzie osoby pragnące badań mamuty, nosorożce czy renifery z pewnością znajdą coś dla siebie.

 

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów studiów Biologia w roku akademickim 2018/19

Temat pracy licencjackiej

 

Obszary refugialne w czwartorzędzie i ich rola. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Badania izotopowe szczątków kostnych, nowoczesne spojrzenie na paleodietę i zmiany środowiska w przeszłości. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Piżmowół arktyczny, suhak północny i renifer tundrowy jako przykłady gatunków szeroko rozsiedlonych w przeszłości a dziś o ograniczonym występowaniu. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Szczątki ssaków stepu mamuciego z wiecznej zmarzliny i ich rola w poznaniu środowiska czwartorzędu. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Metody badań filogeografii ssaków, znaczenie filogeografii w odtwarzaniu przeszłości gatunków. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Zmiany występowania kopalnych małp w kenozoiku Europy. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Mechanizmy ekspansji szakala złocistego Canis aureus L., 1758 w Europie jako przykład naturalnej sukcesji gatunku. Dr Adrian Marciszak

Wpływ postępującego ocieplania klimatu na niedźwiedzia polarnego Ursus maritimus Phipps, 1774. Dr Adrian Marciszak

Zmienność wielkości żuchwy mopka (Barbastella barbastellus) w holocenie Jaskini Żarskiej (Żary, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska).  Dr Andrea Pereswiet-Soltan

 

Temat pracy magisterskiej

Zmienność morfologiczna i występowanie dzika Sus scrofa (Linnaeus, 1758) w czwartorzędzie Polski i środkowej Europy. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Zmienność morfometryczna tura Bos primigenius (BOJANUS 1827) w stanowiskach paleontologicznych i archeologicznych z obszaru Polski i Europy Środkowej i Wschodniej. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Zmiany występowania i wielkości łosia Alces alces (Linnaeus, 1758) w postglacjale i holocenie w Europie. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Szczątki renifera Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) z osadów Jaskini Stajnia (Jura Krakowsko-Częstochowska) i jego rola w diecie człowieka neandertalskiego i współczesnego. Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Szczątki ssaków kopytnych z czwartorzędowych osadów Jaskini Zegar (Jura Krakowsko-Częstochowska). Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Szczątki łosia Alces alces (Linnaeus, 1758) z archeologicznych stanowisk Dudka i Szczepanki (Polska). Dr hab. Krzysztof Stefaniak

Dynamika populacji nornika zwyczajnego (Microtus arvalis (Pallas, 1778)) i nornika burego (Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)) jako wskaźnik zmian środowiskowych w czwartorzędzie. Dr Paweł Socha

Wpływ zmian klimatycznych na skład zespołów gryzoni w czwartorzędzie Polski. Dr Paweł Socha

Wpływ zmian środowiskowych na zmienność cech morfometrycznych pierwszego dolnego trzonowca u nornikowatych (Arvicoliodae) w późnym plejstocenie i holocenie. Dr Paweł Socha

Ewolucja i przyczyny ukształtowania współczesnej fauny gryzoni Polski na tle zmian środowiskowych w czwartorzędzie. Dr Paweł Socha

Duże psy (rodzaj Canis Linnaeus, 1758, Lycaon Brookes, 1827 i Cuon Hodgson, 1838) w plejstocenie Polski. Dr Adrian Marciszak

Analiza śmiertelności młodych niedźwiedzi w osadach Jaskini Biśnik. Dr Adrian Marciszak

Fauna ssaków drapieżnych (Carnivora, Mammalia) czwartorzędowych osadów z Jaskini Niedźwiedziej Górnej. Dr Adrian Marciszak

Ssaki drapieżne ze stanowiska Draby (Jura Wieluńska) jako przykład wymiany fauny ssaków w środkowym plejstocenie. Dr Adrian Marciszak

Kuna leśna Martes martes L., 1758 z Jaskini Niedźwiedziej jako klasyczny przykład reguły Bergmana u ssaków łasicowatych. Dr Adrian Marciszak