Pracownicy i doktoranci dr hab. Adrian Marciszak

dr hab. Adrian Marciszak


dr Adrian Marciszak

Adiunkt w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt: pok.: 108, e-mail: adrian.marciszak@uwr.edu.pl, tel.: 71 375 40 42

Zainteresowania badawcze:

- trzecio- i czwartorzędowe ssaki drapieżne Carnivora, Mammalia,

- ochrona i ekologia europejskiej i krajowej teriofauny,

- relacje człowiek-teriofauna, ze szczególnym naciskiem na negatywny wpływ człowieka na poszczególne gatunki.