Materiały konferencyjne

 

Marciszak A., Gornig W., Demidziuk K., Stefania K., Wiśniewski A. 2018. Kopalna fauna jaskiń Góry Połom (góry Kaczawskie, SW Polska). W Czyżewski Ł., Sudoł-Procyk M. (red.), Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego Toruń 11-14.10.2018. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, 63-64.

Sobczyk A., Szczygieł J., Kasprzak M., Stefaniak K., Marciszak A., Bosák P. 2018. Polyphase evolution of the karst system of the Jaskinia Niedźwiedzia Cave (Sudetes, SW Poland) - a review. In Hajna N. Z., Mihevc A., Năpăruş-Aljančič M. (eds.), Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments. Program, abstracts and guide book of INQUA-SEQS (Section on European Quaternary Stratigraphy of the International Union for Quaternary Research) 2018 Meeting, Postojna, Slovenia, 11-17.09.2018. ZRC Publishing, Ljubljana, 68.

Marciszak A., Schouwenbourg Ch., Lipecki G., Pawłowska K., Gornig W., Káňa V., Roblíčková M. 2017. Steppe brown bear Ursus arctos priscus Goldfuss, 1818 - huge scavenger of Late Pleistocene grasslands paleocommunities. In Fiebig M., Pieruccini P., Danukalova G. (eds), Quaternary stratigraphy and hominids around Europe: Tautavel (Eastern Pyrenees): International conference (Section on European Quaternary Stratigraphy of the International Union for Quaternary Research) 2017, Tautavel, France, September 10-15, 2017. Section on European Quaternary Stratigraphy of the International Union for Quaternary Research Publishing, Tautavel-Ufa, 59.

Marciszak A., Schouwenbourg Ch., Gornig W. 2017. What in fact was the steppe brown bear Ursus arctos priscus Goldfuss, 1818? In Sabol M. (ed.), Abstracts 23rd International Cave Bear Symposium (ICBS 2017) Liptovský Mikuláš, Slovakia, October 4-7, 2017. Aragonit 22 (1), 17.

Marciszak A., Ratajczak U., Gornig W., Słupińska M., Polok M., Zygmunt J., Tyc A., Stefaniak K. 2017. Late Pleistocene faunal assemblage from Niedźwiedzia Górna Cave (southern Poland). In Sabol M. (ed.), Abstracts 23rd International Cave Bear Symposium (ICBS 2017) Liptovský Mikuláš, Slovakia, October 4-7, 2017. Aragonit 22 (1), 17.

Marciszak A., Schouwenbourg Ch., Lipecki G., Gornig W., Káňa V., Roblíčková M. 2017. Steppe brown bear Ursus arctos priscus Goldfuss, 1818 - huge scavenger of Late Pleistocene grasslands paleocommunities. In Sabol M. (ed.), Abstracts 23rd International Cave Bear Symposium (ICBS 2017) Liptovský Mikuláš, Slovakia, October 4-7, 2017. Aragonit 22 (1), 18.

Marciszak A., Ratajczak U., Słupińska M., Polok M, Zygmunt J., Tyc A., Gornig W., Stefaniak K. 2017. Wstępne rezultaty badań paleontologicznych szczątków zwierząt z jaskini Niedźwiedziej Górnej (Złoty Potok, Dolina Wiercicy). W Szczygieł J., i Ditta K. Kicińska D. (red.), Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Zakopane 05-08.10.2017. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Zakopane, 79.

Sobczyk A., Stefaniak K., Marciszak A., Kasprzak M., Szczygieł J., Gąsiorowski M., Hercman H., Badura J., Przybylski B., Kostka Sz., Anna Haczek A. 2017. Nowy program interdyscyplinarnych badań systemu krasowego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. W Szczygieł J., i Ditta K. Kicińska D. (red.), Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Zakopane 05-08.10.2017. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Zakopane, 87.

Żarski M., Winter H., Nadachowski A., Nowaczewska W., Krzemińska E., Urbanowski M., Socha P., Stefaniak K., Marciszak A. 2017. Paleośrodowisko rejonu jaskini Stajnia w vistulianie w czasie pobytu neandertalczyków. W Nalepka D., Stachowicz-Rybka R. (red.), Tom abstraktów i objaśnienia do sesji terenowej. VII Polska Konferencja paleobotaniki czwartorzędu: ”Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu., Kraków 6-9 czerwca, 2017. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 81-91.

Marciszak A., Gornig W., Lipecki G., Zarzecka-Szubińska K., Káňa V., Roblíčková M., Wojtal P. 2016. Steppe brown bear Ursus arctos priscus Goldfuss, 1818 as a huge scavenger of Late Pleistocene grasslands paleocommunities. In Káňa V., Calábková M., Ivanov M., Březina J. (eds.), Sbornik abstrakt a 22. Kvartér, Brno, 24-25.11.2016. Ústav geologických věd Přírodověcké fakulty MU, Česká geologická společnost, Brno, 26.

Marciszak A., Gornig W., Lipecki G. 2016. Taxonomical status of Ursus arctos priscus Goldfuss, 1818 - preliminary results. In Abstracts book of the 22nd International Cave Bear Symposium (ICBS), 21-25.IX.2016, Kletno, Poland, 35.

Melosik I., Ziomek J., Winnicka K., Reiners T., Banaszek A., Mammen K., Mammen U., Marciszak A. 2016. What is the future of Central European populations of the Common hamster Cricetus cricetus L.? In Programm 25jähriges Gründungsjubiläum der Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung (GWJF): „Wildbestandsentwicklung in Deutschland, seinen Bundes- und Nachbarländern“, vom 21.04. bis 24.04.2016, Halberstadt/Sachsen-Anhalt.

Marciszak A., Gornig W. 2016. Dolina Wodącej i jej jaskinie jako klejnot Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Mastaj J. (red.), Materiały pokonferencyjne XXVI Sympozjum Jurajskie: Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Smoleń, 5-6 maja 2016. Zespół parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin, 18-21.

Marciszak A., Gornig W. 2016. Stepowy niedźwiedź brunatny Ursus arctos priscus Goldfuss, 1818 - ekomorfa czy odrębny podgatunek? W Urban J. (red.), Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego, Kielce - Chęciny, 20-23.10.2016. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 130.

Ratajczak U., Gornig W., Stefaniak K., Słupińska M., Polok M., Marciszak A., Zygmunt J. 2016. Szczątki kostne zwierząt z Jaskini Niedźwiedziej Górnej. W Urban J. (red.), Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego, Kielce - Chęciny, 20-23.10.2016. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 138.

Marciszak A., Gornig W. 2015. Lost world of the Sudeten (SW Poland) giants. In Programme & Abstracts of the 21th International Cave Bear Symposium, the Netherlands, 2015. Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ), Leiden, 26.

Popović D., Baca M., Stefaniak K., Lipecki G., Nadachowski A., Marciszak A., Sabol M., Ridush B., Roblíčková M., Káňa V., Obada T., Stankovic A., Mackiewicz P. 2015. Genetic studies of cave bear (Ursus ingressus) populations from Central and Eastern Europe. In Programme & Abstracts of the 21th International Cave Bear Symposium, the Netherlands, 2015. Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ), Leiden, 28.

Marciszak A., Ziomek J. 2015. Rediscovery of the Common hamster Cricetus cricetus (L., 1758) in western Poland. In Tkadlec E. (ed.), Programme and Abstract Book of the 22nd Annual Meeting of International Hamster Workgroup, November 13-15, 2015, Olomouc, Czech Republic. Palacký University Olomouc, Olomouc, 34-35.

Melosik I., Ziomek J., Winnicka K., Banaszek A., Marciszak A. 2015. Phylogenetic evidence of a North lineage of the Common hamster Cricetus cricetus in Poland. In Tkadlec E. (ed.), Programme and Abstract Book of the 22nd Annual Meeting of International Hamster Workgroup, November 13-15, 2015, Olomouc, Czech Republic. Palacký University Olomouc, Olomouc, 36-37.

Nadachowski A., Marciszak A., Rzebik-Kowalska B., Piskorska T., Ratajczak U., Gornig W. 2015. Sesja terenowa B. Góra Zelce. Fauna kopalna-Węże 1 (WE1). W Kicińska D., Stefaniak K., Szynkiewicz A. (red.), Przewodnik sesji terenowych. Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 22-29.

Nadachowski A., Marciszak A., Rzebik-Kowalska B., Ratajczak U., Gornig W. 2015. Sesja terenowa B. Góra Zelce. Fauna kopalna-Węże 2 (WE2). W Kicińska D., Stefaniak K., Szynkiewicz A. (red.), Przewodnik sesji terenowych. Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 31-34.

Nadachowski A., Marciszak A., Rzebik-Kowalska B., Gornig W. 2015. Sesja terenowa B. Góra Zelce. Fauna kopalna-Jaskinia Mała. W Kicińska D., Stefaniak K., Szynkiewicz A. (red.), Przewodnik sesji terenowych. Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 39-41.

Nadachowski A., Marciszak A., Rzebik-Kowalska B., Gornig W. 2015. Sesja terenowa C. Raciszyn. Fauna kopalna-Raciszyn 1 (RN1). W Kicińska D., Stefaniak K., Szynkiewicz A. (red.), Przewodnik sesji terenowych. Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 50-51.

Nadachowski A., Marciszak A., Rzebik-Kowalska B., Gornig W. 2015. Sesja terenowa D. Wybrane stanowiska krasowe na Górze Draby. Ponory w kolonii Lisowskiej, wywierzyska wzdłuż Warty. Fauna kopalna - Góra Draby. W Kicińska D., Stefaniak K., Szynkiewicz A. (red.), Przewodnik sesji terenowych. Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 59-62.

Marciszak A., Lipecki G., Gornig W. 2015. Historia dużych psów w plio-plejstocenie Polski na tle Europy. W Urban J. (red.), Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 102-103.

Nadachowski A., Baca M., Lipecki G., Mackiewicz P., Marciszak A., Popović D., Socha P., Stefaniak K., Wojtal P. 2015. Wpływ zmian klimatycznych w późnym plejstocenie na migracje ssaków w środkowej Europie. W Referaty i postery z 2. Konferencji Naukowej „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”, Warszawa 24-25.11.2015. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 64-65.

Nadachowski A., Marciszak A., Ridush B., Stefaniak K., Wilczyński J., Wojtal P. 2015. Eksploatacja zasobów fauny przez paleolityczne społeczności łowiecko-zbierackie na przykładzie strefy pery- i metakarpackiej. Konferencja sprawozdawcza grantu Nr 691/N-Ukraina/2010: „Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych), Piotrawin, 17-19 kwietnia, 2015.

Marciszak A., Gornig W., Jakubiec Z. 2014. Brown bear Ursus arctos Linnaeus, 1758 in Poland. In Rabeder G., Kavcik N. (eds), Abstracts and Excursion-Guide of XX. International Cave Bear Symposium, 2014, Corvara (South Tyrol, Italy). Druck.at, Leobersdorf, 12.

Marciszak A. 2014. Fauna kopalna Jaskini Niedźwiedziej. Drapieżne. W Stefaniak K., Ratajczak U., Wróblewski W. (red.), Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Kletno, 16-19.10.2014. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 10-12.

Mackiewicz P., Baca M., Popović D., Stankovic A., Stefaniak K., Socha P., Marciszak A., Węgleński P., Nadachowski A. 2014. Znaczenie analiz kopalnego DNA. W Stefaniak K., Ratajczak U., Wróblewski W. (red.), Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Kletno, 16-19.10.2014. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 91-92.

Marciszak A., Gornig W., Jakubiec Z. 2014. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos Linnaeus, 1758 w Polsce. W Stefaniak K., Ratajczak U., Wróblewski W. (red.), Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Kletno, 16-19.10.2014. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 94.

Zarzecka-Szubińska K., Lipecki G., Sobczyk K., Valde-Nowak P., Marciszak A. 2014. Biochronologia niedźwiedzi z jaskini Ciemnej w Ojcowie W Stefaniak K., Ratajczak U., Wróblewski W. (red.), Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Kletno, 16-19.10.2014. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 122.

Ridush B., Marciszak A., Stefaniak K. 2013. Complete skeleton of Pleistocene brown bear (Ursus arctos) from Atlantyda Cave (Western Ukraine). In Rabeder G., Kavcik N. (eds), Abstracts and excursions 19th International Cave Bear Symposium, Semriach, Styra, Austria. Universität Wien, Wien, 17.

Marciszak A. 2012. Biochronology of the cave lion line - the state of research. In Cyrek K., Czyżewski Ł. A., Krajcarz M. T. (eds.), Guidebook and Book of Abstracts of the International Conference: European Middle Palaeolithic during MIS 8-MIS 3 cultures-environment-chronology, Wolbrom, Poland, September 25th-28th. Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń and Polish Academy of Science, Warszawa, 91-94.

Marciszak A. 2012. Bloody canines and claws around the Biśnik Cave during OIS 8-3: the state of research of carnivore assemblage coexisted with humans during last 200 Ka. In Cyrek K., Czyżewski Ł. A., Krajcarz M. T. (eds.), Guidebook and Book of Abstracts of the International Conference: European Middle Palaeolithic during MIS 8-MIS 3 cultures-environment-chronology, Wolbrom, Poland, September 25th-28th. Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń and Polish Academy of Science, Warszawa, 58.

Krajcarz M., Krajcarz M. T., Marciszak A. 2012. Palaeocology of bears from the Pleistocene deposits of Biśnik Cave based on stable isotopes (δ13C, δ18O) and dental cementum analyses. In Cyrek K., Czyżewski Ł. A., Krajcarz M. T. (eds.), Guidebook and Book of Abstracts of the International Conference: European Middle Palaeolithic during MIS 8-MIS 3 cultures-environment-chronology, Wolbrom, Poland, September 25th-28th. Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń and Polish Academy of Science, Warszawa, 89-90.

Marciszak A., Socha P. 2012. Small mustelids in paleoecological analysis - the state of research. In Cyrek K., Czyżewski Ł. A., Krajcarz M. T. (eds.), Guidebook and Book of Abstracts of the International Conference: European Middle Palaeolithic during MIS 8-MIS 3 cultures-environment-chronology, Wolbrom, Poland, September 25th-28th. Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń and Polish Academy of Science, Warszawa, 94.

Baca M., Stankovic A., Stefaniak K., Marciszak A., Hofreiter M., Nadachowski A., Węgleński P., Mackiewicz P. 2012. Genetic and biometric analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave (Sudetes, Poland). In Silviu C. (ed.), Program, abstracts, field trip quide of the 18th International Cave Bear Symposium and the International Workshop "Fossil Remains in Karst and their role in reconstructing Quaternary paleoclimate and paleoenvironment" Baile Herculane-Romania, September 20-22, 2012. "Emil Racovita" Institute of Speleology, Baile Herculane-Romania, 15.

Marciszak A., Socha P. 2012. Small mustelids in paleoecological analysis - the state of research. In Silviu C. (ed.), Program, abstracts, field trip quide of the 18th International Cave Bear Symposium and the International Workshop "Fossil Remains in Karst and their role in reconstructing Quaternary paleoclimate and paleoenvironment" Baile Herculane-Romania, September 20-22, 2012. "Emil Racovita" Institute of Speleology, Baile Herculane-Romania, 45.

Marciszak A. 2012. The conflict of three big cats from genus Panthera Oken, 1816 in Middle Pleistocene as a major reason of extinct of Pleistocene jaguar Panthera onca gombaszoegensis Kretzoi, 1938 in Europe. In Silviu C. (ed.), Program, abstracts, field trip quide of the 18th International Cave Bear Symposium and the International Workshop "Fossil Remains in Karst and their role in reconstructing Quaternary paleoclimate and paleoenvironment" Baile Herculane-Romania, September 20-22, 2012. "Emil Racovita" Institute of Speleology, Baile Herculane-Romania, 56.

Ridush B., Stefaniak K., Marciszak A. 2012. Complete skull of the brown bear Ursus arctos Linnaeus, 1758 from Bukovynka Cave (Ukraine) and distribution of the species in latest Pleistocene and Plesitocene/Holocene boundary in south-east Europe. In Silviu C. (ed.), Program, abstracts, field trip quide of the 18th International Cave Bear Symposium and the International Workshop "Fossil Remains in Karst and their role in reconstructing Quaternary paleoclimate and paleoenvironment" Baile Herculane-Romania, September 20-22, 2012. "Emil Racovita" Institute of Speleology, Baile Herculane-Romania, 61.

Marciszak A. 2011. Carnivores from Naciekowa Cave (Połom Hill, Kaczawskie Mts., south-west Poland). In Döppes D., Joger U., Nielbock R., Rosendahl W. (eds), Abstracts of the 17th International Cave Bear Symposium September 15th-18th 2011, Einhornhöhle (Unicorn Cave), (Harz, Germany). Reiss-Engelhorn Museen, Osterode am Harz, 20.

Marciszak A., Semenov Y. 2011. Dwarf lioness skull from Krysztaleva Szachta (western Ai-Petri Massif, southern Crimea) - still spelaea or already leo? In Döppes D., Joger U., Nielbock R., Rosendahl W. (eds), Abstracts of the 17th International Cave Bear Symposium September 15th-18th 2011, Einhornhöhle (Unicorn Cave), (Harz, Germany). Reiss-Engelhorn Museen, Osterode am Harz, 20-21.

Socha P., Schick P., Marciszak A., Stefaniak K. 2011. Deposits of the Biśnik Cave throw a new light on the biogeography of mammal assemblages in Central Europe. In Vigne J.-D., Patou-Mathis M., Lefevre C. (eds), Materials of the International Conference of Archaeozoology, Paris, France, 23-28 August 2010. Museum National d'Historie Naturelle, Paris, 222-223.

Marciszak A. 2010. The carnivore community from Biśnik Cave with special references to Felidae and Canidae family. In Argant A. (ed.), Program and guide book of excursions of the 16th International Cave Bear and Lion Symposium, Azé (Saône-et-Loire, France), September 22nd-26th, 2010. Association de Recherche Paleoecologique en Archeologie (ARPA), Villeurbanne, 63.

Marciszak A. 2010. The bears from Biśnik Cave-transitional forms and evolution changes in cave bear morphology. In Argant A. (ed.), Program and guide book of excursions of the 16th International Cave Bear and Lion Symposium, Azé (Saône-et-Loire, France), September 22nd-26th, 2010. Association de Recherche Paleoecologique en Archeologie (ARPA), Villeurbanne, 78.

Marciszak A. 2009. Pierwsze w Polsce znalezisko lamparta Panthera pardus Linnaeus, 1758 w środkowoplejstoceńskich osadach Jaskini Biśnik. W Nowakowski D. (red.), Konferencja paleontologiczna, Kręgowce kopalne - morfologia, systematyka, ewolucja. 3-5.XII.2009, Wrocław. Wydawnictwo DN, Wrocław, 39.

Nadachowski A., Stefaniak K., Marciszak A., Socha P. 2009. Biostratigraphic importance of the Early Pleistocene fauna of Żabia Cave (Poland) in central Europe. In Martínez-Navarro B., Toro Motano I., Palmquist P., Agustí J. (eds), The Quaternary of southern Spain: a bridge between Africa and the Alpinie domain. Abstract volume and fieldtrips guide of 2009 annual meeting of Subcommission on European Quaternary Stratigraphy (SEQS) September 28th-October 3rd, 2009, Orce and Lucena, Spain. Subcommission on European Quaternary Stratigraphy (SEQS) of the International Union of Quaternary Research (INQUA), Orce, 80-81.

Marciszak A. 2007. Early Pleistocene Carnivora (Mammalia) from Żabia Cave. In Socha P., Stefaniak K., Tyc A. (eds.), Guidebook and abstracts of the 25th Speleological School and 8th GLACKIPR Symposium, Sosnowiec-Wrocław, Poland, March 19-26, 2007. Department of Geomorphology, University of Silesia and Department of Paleozoology, Zoological Institute, University of Wrocław, Sosnowiec-Wrocław, 99.

Marciszak A., Soja M. 2006. Różnice morfologiczne pomiędzy lwem jaskiniowym (Panthera spelaea Goldfuss, 1810) i lwem współczesnym (Panthera leo Linnaeus, 1758). W Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Szymczyk R. (red.), Materiały X ogólnopolskiego przeglądu działalności kół naukowych przyrodników, Olsztyn, 20-21 października 2006. Zakład poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 53-56.