Pracownicy i doktoranci dr Krzysztofa Usnarska-Talerzak

dr Krzysztofa Usnarska-Talerzak

Wolontariusz i emerytowany starszy wykładowca w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski.

Kontakt:

pok.: 114

e-mail: talerzak@biol.uni.wroc.pl

tel.: 71 375 40 45


Zainteresowania badawcze:

  • badania paleozoicznych i środkowotriasowych bezkręgowców z Górnego Śląska,
  • paleoekologia i rekonstrukcja zmian środowisk kopalnych.

Działalność organizacyjna:

  • Polskie Towarzystwo Geologiczne (Sekcja Paleontologiczna),
  • Polskie Towarzystwo Zoologiczne (członek).