Pracownicy i doktoranci mgr Ewa Świdnicka

mgr Ewa Świdnicka

Wolontariusz i emerytowany starszy specjalista

w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 102

e-mail: gama@biol.uni.wroc.pl

tel.: 71 375 40 41


Zainteresowania badawcze:

  • badania trzeciorzędowych ryb i ptaków z obszaru Karpat,
  • archiwizacja zbiorów paleontologicznych (ryby) i dokumentacji geologicznej.