Pracownicy i doktoranci mgr Katarzyna Zarzecka - Szubińska

mgr Katarzyna Zarzecka - Szubińska

Doktorantka w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 102

e-mail:  katarzyna.zarzecka-szubinska@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 40 41

 

 

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze

· tafonomia szczątków dużych i średnich ssaków (ślady na powierzchni kości, starcia zębów, pozostałości działalności człowieka, zwierząt)

· czwartorzędowe drapieżne Carnivora, Mammalia

· badania jaskiniowe -  obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej