Pracownicy i doktoranci dr Urszula Ratajczak

dr Urszula Ratajczak

Asystent w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 110

e-mail: urszula.ratajczak2@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 40 45


Zainteresowania badawcze:

  • taksonomia i ewolucja Bovidae,
  • biologia, paleontologia, paleoekologia i tafonomia ssaków,
  • czwartorzęd, ewolucja zespołów faunistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków parzystokopytnych,
  • eksploracja jaskiń


Staże i praktyk
  • w 2016 roku udział w praktykach archeologicznych na stanowisku Wierzchowo (woj. Pomorskie) organizowanych przez Instytut Archeologii, Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • 06.09-02.10. 2015 udział w praktykach paleontologiczno – geologicznych „Summer school” organizowanych przez Uniwersytet w Tomsku (Rosja) na stanowisku Volcha Griva (Środkowa Syberia)
  • w 2014 roku udział w badaniach wykopaliskowych w Jaskini Wacia (Łutowiec) organizowanych przez Zakład Paleozoologii Uniwersytet Wrocławskiego
  • w latach 2013-2017 udział w wykopaliskach paleontologicznych na stanowisku Jaskinia Biśnik (Smoleń k. Pilicy). Uczestniczyłam, także w opracowaniu materiałów paleontologicznych, co dało jej niezbędne doświadczenie w badaniach terenowych,
  • w latach 2012 – 2013 udział w projekcie „Badania fauny kopalnej i rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego w neogenie i czwartorzędzie Polski i Ukrainy” w ramach, którego uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych w Jaskini Emine- Bair- Khosar (Krym)

 

Rozprawa doktorska pt.: "Rewizja czwartorzędowych szczątków suhaka Saiga (GRAY, 1843) z obszaru Eurazji." została wykonana w Zakładzie Paleozoologii. Promotorem pracy był dr hab. prof. nadzw. UWr Krzysztof Stefaniak.