publikacje

Marciszak A., Socha P. 2014. Stoat Mustela erminea Linnaeus, 1758 and weasel Mustela nivalis Linnaeus, 1766 in palaeoecological analysis: A case study of Biśnik Cave. Quaternary International, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.12.058.

Ridush B., Stefaniak K., Socha P., Proskurnyak Y., Marciszak A., Vremir M., Nadachowski A. 2013. Emine-Bair Khosar Cave in the Crimea, a huge bone accumulation of Late Pleistocene fauna. Quaternary International, 284: 151-160.

Nadachowski A., Stefaniak K., Szynkiewicz A., Marciszak A., Socha P., Schick P., August C. 2011. Biostratigraphic importance of the Early Pleistocene fauna from Żabia Cave (Poland) in Central Europe. Quaternary International, 243: 204-218.

Płonka T., Kowalski K., Malkiewicz M., Kuryszko J., Socha P., Stefaniak K. 2011. A new ornamented artefact from Poland: final palaeolithic symbolism from an environmental perspective. Journal of Archaeological Science, 38: 723-733.

Wiszniowska T., Mackiewicz P., Stefaniak K., Socha P., Nowakowski D., Nadachowski A. 2010. Dental enamel structure in fossil bears Ursus spelaeus and U. wenzensis (=minimus) in comparison to selected representatives of other Carnivora. In:  Nowakowski D. (Ed.), Morphology and Systematics of Fossil Vertebrates. DN Publisher, Wrocław, 125-142.

Cyrek K., Socha P., Stefaniak K., Madeyska T., Mirosław-Grabowska J., Sudoł M., Czyżewski Ł. 2010. Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background. Quaternary International, 220 (1-2): 5-30.

Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds) 2009. Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 536 pp.

Stefaniak K., Nadachowski A., Tomek T., Socha P. 2009. Palaeontological studies in the Częstochowa Upland. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 85-144.

Stefaniak K., Nadachowski A., Marciszak A., Szynkiewicz A., Socha P. 2009. Early Pleistocene fauna and sediments of the Żabia Cave. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 173-190.

Cyrek K., Mirosław-Grabowska J., Socha P., Stefaniak S. 2009. Archaeology, stratigraphy and palaeoecology of the Biśnik Cave. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 191-214.

Socha P. 2009. Small mammals (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) from Pleistocene sediments of the Biśnik Cave. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 215-224.

Stefaniak K., Muzolf B., Mirosław-Grabowska J., Socha P. 2009. Studies in the caves of the Zegarowe Rocks. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 255-272.

Muzolf B., Stefaniak K., Tomek T., Wertz K., Socha P., Cyrek K., Mirosław-Grabowska J., Madeyska T., Nadachowski A. 2009. Multiculturate sites at Birów Hill in Podzamcze. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 283-294.

Stefaniak K., Socha P., Tyc., Cyrek K., Nadachowski A. 2009. Caves, rock shelters and paleontological sites in quarries of the Częstochowa Upland – catalogue of important speleological features. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 307-354.

Bieroński J., Stefaniak K., Hercman H., Socha P., Nadachowski A. 2009. Palaeogeographic and palaeoecological analysis of sediments of the Niedźwiedzia Cave in Kletno. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 401-422.

Bieroński J., Burdukiewicz J. M., Hercman H., Socha P., Stefaniak K., Nadachowski A. 2009. Palaeogeographic, archeological and palaeozoological studies in the Radochowska Cave. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 455-475.

Bieroński J., Socha P., Stefaniak K., Hercman H., Gąsiorowski M. 2009. Caves in Rogóżka – origin, sediments and fauna. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 477-489.

Stefaniak K., Bieroński J., Socha P., Hercman H., Nadachowski A. 2009. Solna Jama Cave – state of knowledge and research perspectives. In: Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 491-496.

Socha P., Stefaniak K. 2006. Badania paleontologiczne C. F. Roemera i O. Grubego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Szczątki kostne ssaków w kolekcji Zakładu Paleozoologii, Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 16: 215-230.

Wiszniowska T., Stefaniak K., Socha P. 2005. Szczątki kostne zwierząt. W: Busko C. (red.), Wschodnia strefa Starego Miasta we Wrocławiu w XII-XIV wieku. Badania na placu Nowy Targ, Wrocław, s. 145-176.

Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2003. Szczątki kostne zwierząt plejstoceńskich i holoceńskich z Wrocławia Oporowa. W: Wiśniewski A. (red.), Wrocław Oporów. Najstarsze ślady osadnictwa i środowisko przyrodnicze. Acta Universitatis Wratislaviensis no 2485-Studia Archeologiczne, 33: 119-141.

Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2002. Czwartorzędowa fauna z osadów Jaskini Biśnik. W: Cyrek K. (red.), Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń, s. 192-220.

Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2002. Szczątki kostne zwierząt. W: Rynek Wrocławski w świetle badań archeologicznych cz II. Wratislavia Antiqua, 5: 235-276.

Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2002. Wstępne wyniki badań szczątków kostnych zwierząt ze stanowiska środkowopaleolitycznego przy ulicy Hallera we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44: 21-26.

Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2001. Analiza archeologiczna kości zwierzęcych. W: Rynek Wrocławski w świetle badań archeologicznych. Wratislavia Antiqua, 3: 223-232.

Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2001. Szczątki kostne zwierząt z osady kultury pucharów lejowatych w Polskiej Cerekwi, pow. Kędzierzyn Koźle. Opolski Rocznik Muzealny, 13: 41-64.

Socha P., Wiszniowska T., Stefaniak K. 1999. Szczątki kostne zwierząt. Uwagi o konsumpcji mięsa. W: Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Wratislavia Antiqua, 1: 142-155.