Publikacje

 

Marciszak A., Schouwenburg Ch., Lipecki G., Talamo S., Shpansky A., Malikov D., Gornig W. 2019. Steppe brown bear Ursus arctos ex. gr. priscus-taubachensis from the Late Pleistocene of Europe. Quaternary International.

Marciszak A., Lipecki G., Gornig W., Wilczyński J. 2017. Carnivores from the Borsuka Cave (southern Poland) as an example of changes in carnivore assemblages during MIS 2 and MIS 1. Acta zoologica cracoviensia, 60(2): 105-146.

Marciszak A., Gornig W., Stefaniak K. 2017. Large mammals (carnivores, artiodactyls) from Solna Jama Cave (Bystrzyckie Mts. Southwestern Poland) in the context of faunal changes in the postglacial period of Central Europe. Palaeontologia Electronica, 20 (1.3A): 1-37.

Marciszak A., Stefaniak K., Gornig W. 2016. Fossil theriofauna from the Sudety Mts (SW Poland) – the state of research. Cranium, 33 (1): 31-41.

Marciszak A., Gornig W. 2018. Sudecki bestiariusz drapieżników (12). Tchórz leśny Mustela puriotus Linnaeus, 1758 (cz. 1). Sudety, 168 (1), 18-19.

Marciszak A., Gornig W. 2018. Sudecki bestiariusz drapieżników (11). Kuna domowa Martes foina (Erxleben, 1777). Sudety, 167 (3), 20-21.

Marciszak A., Gornig W. 2017. Sudecki bestiariusz drapieżników (10). Kuna leśna Martes martes Linnaeus, 1758. Sudety, 166 (2): 22-23.

Marciszak A., Gornig W. 2017. Sudecki bestiariusz drapieżników (9). Wydra Lutra lutra Linnaeus, 1758. Sudety, 165 (1): 20-21.

Marciszak A., Gornig W. 2016. Sudecki bestiariusz drapieżników (8). Borsuk Meles meles Linnaeus, 1758. Sudety, 162 (2): 37-38.

Marciszak A., Gornig W. 2016. Sudecki bestiariusz drapieżników (7). Jenot Nyctereutes procyonides (Gray, 1834). Sudety, 163 (1): 13.

Marciszak A., Gornig W. 2015. Sudecki bestiariusz drapieżników (6). Lis rudy Vulpes vulpes Linnaeus, 1758. Sudety, 162 (6): 38.

Marciszak A., Gornig W. 2015. Sudecki bestiariusz drapieżników (5). Szakal złocisty Canis aureus Linnaeus, 1758. Sudety, 161 (5): 32-33.

Marciszak A., Gornig W. 2015. Sudecki bestiariusz drapieżników (4). Wilk Canis lupus Linnaeus, 1758. Sudety, 160: 34.

Marciszak A., Gornig W. 2015. Sudecki bestiariusz drapieżników (3). Żbik Felis silvestris Schreber, 1777. Sudety, 159: 33.

Marciszak A., Gornig W. 2015. Sudecki bestiariusz drapieżników (2). Ryś Lynx lynx Linnaeus, 1758. Sudety, 158: 33.

Marciszak A., Gornig W. 2015. Sudecki bestiariusz drapieżników (1). Niedźwiedź brunatny Ursus arctos Linnaeus, 1758. Sudety, 157: 34.

Rozdziały w monografii:

Marciszak A., Gornig W., Demidziuk K., Stefaniak K., Wiśniewski A. 2018. Kopalna fauna jaskiń Góry Połom (Góry Kaczawskie, SW Polska). Strony 63-64 w: Czyżewski Ł., Sudoł-Procyk M. (red): Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń 11-14.10. 2018 r. ISBN: 978-83-933874-6-5

Marciszak A., Lipecki G., Gornig W. 2015. Historia dużych psów w plio-plejstocenie Polski na tle Europy. Strony 102-103 w: Kicińska D., Stefaniak K., Szynkiewicz A. (red): Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie, 22-25.10.2015 r.

Nadachowski A., Marciszak A., Rzebik-Kowalska B., Piskorska T., Ratajczak U., Gornig W. 2015. Fauna kopalna – Węże I (WE1). Strony 22-29 w: Kicińska D., Stefaniak K., Szynkiewicz A. (red): Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie, 22-25.10.2015 r.