Pracownicy i doktoranci prof. dr hab. Adam Nadachowski

prof. dr hab. Adam Nadachowski

Adam_Nadachowski

Kontakt:

pok.: 112

e-mail: nadachowski@biol.uni.wroc.pl, nadachowski@isez.pan.krakow.pl

tel.: 71 375 40 44


Zainteresowania badawcze:

 • systematyka i ewolucja kenozoicznych i współczesnych ssaków Eurazji (ze specjalnym uwzględnieniem Rodentia),
 • rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie,
 • biostratygrafia osadów lądowych neogenu i czwartorzędu Eurazji w oparciu o szczątki kręgowców.

Działalność organizacyjna:


Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne,
 • Polskie Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika,
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Speleologiczna,
 • Komisja Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności,
 • International Council for Archaeozoology,
 • European Quaternary Mammal Research Association,
 • Komitet Zoologii Polskiej Akademii Nauk,
 • Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk,
 • Międzynarodowy komitet Doradczy NOW DATABASE (koordynator na Europę Środkową i Wschodnią),
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej,
 • Rada Naukowa Ojcowskiego Parku Narodowego (członek).

 • Udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych:

 • Acta Zoologia Cracoviensia A i B,
 • Folia Quaternaria,
 • Quaternary International.