Studenckie Koło Naukowe Paleobiologów

Studenckie Koło Naukowe Paleobiologów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie SKN Paleobiologów!

Podczas spotkań Koła odbywają się m.in. otwarte seminaria i zajęcia praktyczne dotyczące nauki oznaczania kopalnego i współczesnego materiału kostnego oraz metodyki prac wykopaliskowych.

Zajmujemy się także dydaktyką np. bierzemy udział w Nocy Biologów, Krotoszyńską Nocą z Biologią, a także bieżącymi wyjazdami naukowymi.

Co roku członkowie SKN biorą udział w interdyscyplinarnych badaniach wykopalsikowych w jaskini Biśnik (Smoleń k. Pilicy).

SKN Paleobiologów działa przy Zakładzie Paleozoologii na Wydziale Nauk Biologicznych UWr

Opiekun: dr Urszula Ratajczak

Zarząd: przewodniczący: Michał Pietruszewski, zastępca przewodniczącego: Karol Karbowski, sekretarz Oliwia Oszczepalińska

 

Napisz do Nas: paleobiolodzy.uwr@gmail.com